Akció!

Házhozszállítás

10000.- Ft felett

Ingyenes

Bővebben

 

Iparági javaslataink

A figyelemfelhívó és biztonsági jelek kihelyezése elengedhetetlenül fontos az adott létesítmények illetve munkakörök veszélyességi besorolása szerint.

Vendéglátás

Iroda

Építőipar

 

Vendéglátás:


A Fontos telefonszámokat kötelező kihelyezni a helyiségekben, melyek veszély esetén hívhatóak.
Segélykérő telefonszámok (1-160250-40019)

Tűzoltókészülék táblákat kell helyezni a készülékek fölé utánvilágítós kivitelben.
A tűzoltó készülékekre vonatkozó információknak nem csak megfelelő fényviszonyok, hanem áramszünet esetén is elérhetőnek kell lenniük. Tehát a feliratok olvashatóságát bármilyen körülmények között biztosítani kell.
Tűzoltókészülék (1-150150-4005)

Tűzveszélyességi osztály típusai:

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál alapvetően a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetve a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó kötelezően alkalmazandó jogszabályok előírásait kell figyelembe venni.
A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot.

„A” tűzveszélyességi osztály (1-160250-40007)
„B” tűzveszélyességi osztály (1-160250-40008)
„C” tűzveszélyességi osztály (1-160250-40009)
„D” tűzveszélyességi osztály (1-160250-40010)
„E” tűzveszélyességi osztály (1-160250-40011)

A 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletnek megfelelő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY" és „TILOS A DOHÁNYZÁS" felirat illetve jelzés kihelyezése 2014. március 1-től kötelező

Tilos a dohányzás (1-297210-10064)

Dohányzásra kijelölt hely (1-297210-10065)

Menekülési utat jelölő táblákkal kell jelölni az ajtókat és a kijáratokat, mert ezek biztonsági szempontból különösen fontosak.
Kiemelten kezelendő területek:

 1. minden kijárati és vészkijárati ajtó
  Vészkijárat (1-200100-60009)
  Kijárat (1-200100-60011)

 2. lépcsőházak+lépcsőfordulója és környezete
  Menekül lépcsőn jobbra le (1-200100-60004)
  Menekül lépcsőn balra le (1-200100-60006)
  Menekül lépcsőn jobbra fel (1-200100-60005)
  Menekül lépcsőn balra fel (1-200100-60007)
 3. épületben elhelyezett felvonók
 4. folyosók minden kereszteződése minden irányból
  Menekül balra (1-200100-60003)
  Menekül jobbra (1-200100-60002)

 5. menekülésre használható ablakok
 6. kötelezően előírt vészkijáratok
 7. minden irányváltoztatás és szintváltoztatás
 8. Tolóajtók, pánikgombos ajtók (kétnyelvű)
  Vészkijárat, Nyitáshoz nyomja a rudat (3-160250-60020)

Figyelmeztető táblával kell jelölni a szintkülönbségeket, lépcsőket.

Érintésvédelmi táblákkal, matricákkal kell ellátni bármely villamos berendezést.

 

Iroda:


A Fontos telefonszámokat kötelező kihelyezni a helyiségekben, melyek veszély esetén hívhatóak.
Segélykérő telefonszámok (1-160250-40019)

Tűzoltókészülék táblákat kell helyezni a készülékek fölé utánvilágítós kivitelben. A tűzoltó készülékekre vonatkozó információknak nem csak megfelelő fényviszonyok, hanem áramszünet esetén is elérhetőnek kell lenniük. Tehát a feliratok olvashatóságát bármilyen körülmények között biztosítani kell.
Tűzoltókészülék (1-150150-40005)

A "TILOS A DOHÁNYZÁS" ÉS A "DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY" felirat illetve jelzés kihelyezése  2014. március 1-jétől kötelező.
Dohányozni tilos! (1-297210-10064)

Dohányzásra kijelölt hely (1-297210-10065)

Menekülési utat jelölő táblákkal kell jelölni az ajtókat és a kijáratokat, mert ezek biztonsági szempontból különösen fontosak.
Kiemelten kezelendő területek:

 1. minden kijárati és vészkijárati ajtó
  Vészkijárat (1-200100-60009)
  Kijárat (1-200100-60011)
 2. lépcsőházak+lépcsőfordulója és környezete
  Menekül lépcsőn jobbra le (1-200100-60004)
  Menekül lépcsőn balra le (1-200100-60006)
  Menekül lépcsőn jobbra fel (1-200100-60005)
  Menekül lépcsőn balra fel (1-200100-60007)
 3. épületben elhelyezett felvonók
 4. folyosók minden kereszteződése minden irányból
  Menekül balra (1-200100-60003)
  Menekül jobbra (1-200100-60002)
 5. menekülésre használható ablakok
 6. kötelezően előírt vészkijáratok
 7. minden irányváltoztatás és szintváltoztatás
 8. Tolóajtók, pánikgombos ajtók (kétnyelvű)
  Vészkijárat, Nyitáshoz nyomja a rudat (3-160250-60020)

Figyelmeztető táblával kell jelölni a szintkülönbségeket, lépcsőket.

Irodákban, irodaházakban üzleti/információs táblákat kell elhelyezni, mert nélkülük nehezen, vagy egyáltalán nem lehet tájékozódni.
Például egy irodaházban az alábbi elemekkel találkozhatunk:

 1. Cégtáblák: a bejárat közelében, egységes méretben, cégek logóival
 2. Földszinti emeletjelző táblák: feliratai jelzik, hogy melyik emeleten, milyen cégek, szolgáltatások találhatók
 3. Emeleti táblák: eligazít az emeleten található helyiségek irányáról, funkciójáról, tulajdonosáról
 4. Ajtótábla
 5. Névtábla (sima/gravírozott)
 6. Öltöző/mosdó helyiségek jelölése
  Öltöző (1-25080-80014)
  Mosdó (1-25080-80008)
  Női wc (1-25080-80018)
  Férfi wc (1-25080-80017)

 

Építőipar:


Az építkezés során különösen sok munkavédelmi előírást kell betartani. Az általános munkavédelmi előírásokon túl részletes szabályokat találhatunk az Építőipari Kiviteli Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 32/1994. (X.10) IKM rendeletben.

Az építkezés területét úgy kell körülkeríteni, hogy oda illetéktelen személy ne juthasson be.
Építési terület, illetékteleneknek belépni tilos (1-400250-90003)
Vigyázz, munkaterület! (1-400250-90006)

A leesés elleni védekezés hiánya miatt bekövetezhetnek balesetek, ezért a megfelelő védelmi jelölésekről, biztonságról, felszerelésről feltétlenül gondoskodni kell.

Zuhanásveszély (1-160250-20015)

Testhevederzet használata kötelező! (1-160250-30019)

Egyéni védőfelszerelés használata kötelező! (1-160250-30048)

Építőipari kivitelezési munkaterületen kötelező a védősisak, védőkesztyű és védőlábbeli használata!

Védősisak használata kötelező! (1-160250-30000)
Fejvédő használata kötelező! (1-160250-30033)
Védőkesztyű használata kötelező! (1-160250-30035)
Lábvédő használata kötelező! (1-160250-30009)

Építési területeken a fröccsenő, pattanó, kivágódó, lehulló anyagok elleni védelem céljára elengedhetetlen a szemvédő, védőszemüveg használata.
Védőszemüveg használata kötelező (1-160250-30034)

Tetőszerkezeten, illetve a magasban végzett munka esetén is ügyelni kell a biztonságos jelölésekre. Ha a tetőn munkát végeznek a „Vigyázat, a tetőn dolgoznak" feliratú táblával a közlekedés szintjén jelezni kell a munkavégzést. Szükség esetén elkerítéssel kell biztosítani, hogy a lehulló cserép vagy szerszám sérülést okozhasson.

Vigyázat! A magasban dolgoznak! (1-400250-90001)
Vigyázat! A tetőn dolgoznak! (1-160250-90005)
Vigyázat! Leeső tárgyak! (1-160250-90004)

Oldószerrel, vegyi anyagokkal végzett tevékenység során légzésvédőt, illetve megfelelő betéttel ellátott gázálarcot kell viselni!
Védőálarc használata kötelező! (1-160250-30005)
Gázálarc használata kötelező! (1-160250-30043)

A tartós határérték feletti terhelés esetén előfordulhat halláskárosodás.
Hallásvédő használata kötelező! (1-160250-30032)

Egy bontási terület rendkívül veszélyes, ezért fel kell hívni a figyelmet a veszélyes környezetre, illetve tiltani kell a belépést.
Vigyázat! Bontási terület! Belépni tilos (1-160250-90012)